Przebudowa ulicy Chłopskiej w Zabrzu

Przebudowa ulicy Chłopskiej w Zabrzu

Zamawiający:

Miasto Zabrze - Miejski Zarząd Dróg

ul. Kasprowicza 8, 41-803 Zabrze

Wykonawca:

DROGOPOL Spółka z o.o.

ul. Siemianowicka 52d, 40-301 Katowice

Inżynier:

Inwestycje Budownictwo Handel "Inwest-Complex" Spółka z o.o.

ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

 

Zakres przebudowy:

  • przebudowa drogi na odcinku ok. 556 m - od ul. Piłsudskiego do ul. Żeromskiego wraz z chodnikami, zjazdami oraz miejscami postojowymi
  • budowa oświetlenia ulicznego
  • budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej
  • budowa kanału technologicznego
  • zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego
  • zabezpieczenie skrzyżowań istniejących sieci z projektowanymi obiektami budowlanymi
  • przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych nN i sN
  • rozbiórka części nawierzchni i elementów istniejącego uzbrojenia terenu
  • montaż elementów bezpieczeństwa ruchu

Termin zakończenia: lipiec 2024 r.