Przebudowa kładki pieszo – rowerowej przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11 Listopada w Opolu

Zadanie: Przebudowa kładki pieszo – rowerowej przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11 Listopada w Opolu

Inwestor: Miasto Opole – Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Wykonawca: konsorcjum firm
Lider – PBW Inżynieria Jacek Garbacz, ul. Pochyła 23 lok. 4D, 53-512 Wrocław
Partner – DROMOSTORR S.C. Paweł Chapiński, Ireneusz Chapiński, ul. Mojesz 31B, 59-600 Lwówek Śląski
Pełnienie nadzoru inwestorskiego
Termin wykonania: sierpień 2020 r.