Przebudowa DW 921 w Gminie Pilchowice Etap II

Nazwa zadania:

Przebudowa DW 921 w Gminie Pilchowice - Etap II

Zamawiający:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice

Wykonawca:

Lider konsorcjum - COLAS Poska Spółka z o.o.

ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie

Członek konsorcjum - SILESIA INVEST Spółka z o.o., sp. k.

ul. Siemińskiego 18 - 20, 44-100 Gliwice

Konsultant:

Inwestycje, Budownictwo, Handel "Inwest-Complex" Spółka z o.o.

ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

Planowany termin realizacji: wrzesień 2025 r.