Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 941 od obwodnicy miejscowości Ustroń do drogi wojewódzkiej Nr 942

Zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 941 od obwodnicy miejscowości Ustroń do drogi wojewódzkiej Nr 942

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Wykonawca: konsorcjum firm:
Lider
P.I. „IMB-Podbeskidzie” Sp. z o.o.,
ul. Górny Bór 31a,
43-430 Skoczów

Partner
M-Silnice a.s,
Pardubice,
Husova 1697

M-Silnice a.s Oddział w Polsce,
ul. Cieszyńska 7,
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Pełnienie funkcji Konsultanta
Termin wykonania: grudzień 2021 r.