Projekt i budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46

Zadanie: Projekt i budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46

Projekt i budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46

Inwestor: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Wykonawca: konsorcjum firm Mota-Engil Central Europe S.A. Kraków, Himmel i Papesch Spólka z o.o. Opole
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem
Termin wykonania: wrzesień 2023