Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice

Zadanie: Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności

Inwestor: Gmina Świętochłowice
Wykonawca: konsorcjum firm
- REMEA Spółka z o.o., Powązkowka 44c, 01-797 Warszawa – Lider konsorcjum
- MENARD Polska Spółka z o.o., Powązkowka 44c, 01-797 Warszawa
- REMEA societe par action simplifiee a asocie unique, 22-24 Rue Lavoisier, 92000 Nanterre

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Termin wykonania:
- 07.07.2021 r. dokumentacja Projektowa
- 07.08.2023 r. pozwolenie na użytkowanie i odbiór robót