Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN-T na drodze krajowej nr 91 – zadanie nr 3 – Przebudowa odcinka Zawada – Siedlec Duży

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN-T na drodze krajowej nr 91 – zadanie nr 3 – Przebudowa odcinka Zawada – Siedlec Duży

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice

Projektant:

„GRAMAR” Sp. z o.o. 

ul. Paderewskiego 22, 42-700 Lubliniec,

Wykonawca:

Konsorcjum: 

NDI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sopocie

ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot 

NDI SOPOT SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sopocie

ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot 

Konsultant:

Inwestycje Budownictwo Handel „Inwest-Complex” Spółka z o.o.

ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

Cel i zakres inwestycji

Inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki komunikacyjne. Zadanie przewiduje przebudowę jezdni drogi krajowej nr 91,
o długości ponad 5,5 km. Początek przebudowywanego odcinka zlokalizowany jest w rejonie skrzyżowania DK91 z ul. Długą w Zawadzie, następnie biegnie przez Romanów, Siedlec Mały aż do granicy Siedlca Małego i Dużego. W ramach inwestycji dostosujemy konstrukcję drogi do nośności 115 kN/oś
i przebudujemy skrzyżowania. Powstaną również ciągi piesze oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska. Na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wpłynie m.in. wykonanie oświetlenia
i sygnalizacji świetlnych. Działania z zakresu ochrony środowiska obejmą przebudowę i budowę przepustów, rowów przydrożnych, płotków herpetologicznych i osadników zawiesin. Na redukcję hałasu wpłynie budowa ekranów akustycznych.

Planowany termin zakończenia robót: listopad 2025 r.