Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu

26 / 03 / 2021

Zadanie: Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu

Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu

Plan naprawczo – rozwojowy Szpitala Murcki Sp. z o.o.

26 / 03 / 2021

Zadanie: Plan naprawczo – rozwojowy Szpitala Murcki Sp. z o.o.

Plan naprawczo – rozwojowy Szpitala Murcki Sp. z o.o.

Inwestor: Szpital Murcki Spółka z o.o. Katowice
Wykonawca: w trakcie przygotowania przetargu
Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w konsorcjum z Raciborskim Przedsiębiorstwem I...