Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice

26 / 03 / 2021

Zadanie: Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności

Inwestor: Gmina Świętochłowice
Wykonawca: konsorcjum firm
- REMEA Spółka z o.o., Powązkowka 44c, 01...

Budowa systemu odwodnieniowego niecki bezodpływowej tzw. Niecki Montometu w Piekarach Śl. i Bytomiu Etap I i Etap II

26 / 03 / 2021

Zadanie: Budowa systemu odwodnieniowego niecki bezodpływowej tzw. Niecki Montometu w Piekarach Śl. i Bytomiu Etap I i Etap II

Inwestor: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom

Wykonawca: RPM Spółka Akcyjna, Niegolewskich 7, Lubliniec
Pełnienie nadzoru inwestor...

Rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni Orzegów

26 / 03 / 2021

Zadanie: Rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni Orzegów

Inwestor: Miasto Ruda Śląska
Wykonawca: MENARD Polska Spółka z o.o., ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa
Pełnienie funkcji Inżyniera wg FIDIC
Termin wykonania: wrzesień 2021 r.

Centrum Przesiadkowe w Zabrzu

26 / 03 / 2021

Zadanie: Centrum Przesiadkowe w Zabrzu

Inwestor: Miasto Zabrze

Pełnienie funkcji Konsultanta przy opracowaniu dokumentacji projektowej

Termin wykonania: 28.12.2018 r.

Obiekty małej retencji na terenie Nadleśnictwa Rudziniec

26 / 03 / 2021

Zadanie: Obiekty małej retencji na terenie Nadleśnictwa Rudziniec

Obiekty małej retencji na terenie Nadleśnictwa Rudziniec

Inwestor: Skarb Państwa – PGL LP Nadleśnictwo Rudziniec
Wykonawca: w trakcie przygotowania postępowania przetargowego
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i nadzorowaniem Ro...