Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od ul. Knurowskiej do granicy Miasta w Gliwicach

26 / 03 / 2021

Zadanie: Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od ul. Knurowskiej do granicy Miasta w Gliwicach

Inwestor: Miasto Gliwice
Wykonawca: Eurotech Sp. z o.o., ul. Hagera 41, 41-800 Zabrze
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru
Termin wykonania: grudzień 2020 r.

Budowa Drogi Śródmiejskiej na odcinku od Obwiednia Południowa w Rybniku do Węzła Śródmiejskiego.

26 / 03 / 2021

Zadanie: Budowa Drogi Śródmiejskiej na odcinku od Obwiednia Południowa w Rybniku do Węzła Śródmiejskiego.

Inwestor:

Miasto Rybnik

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo usług Technicznych „INTERCOR” Spółka z o.o. Zawiercie

Koordynator czynności nadzoru inwestorskiego

Termin wykonania: 31.07.2019

Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna etap I do IV

26 / 03 / 2021

Zadanie: Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna etap I do IV: km 0,0+000 do 10+221,00 w Rybniku i Żorach

Inwestor:

Miasto Rybnik

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo usług Technicznych „INTERCOR” Spółka z o.o. Zawiercie

Koordynator czynności nadzoru inwestorskiego

Termin wykonania: 31.07.2019

Budowa skrzyżowania ul. Roosevelta z ul. Piłsudskiego w Zabrzu

26 / 03 / 2021

Inwestor:

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy Etap V

26 / 03 / 2021

Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy Etap V

Inwestor: Powiat Gliwicki – Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach
Wykonawca: HUCZ Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., Częstochowska 14, 42-283 Boronów
Pełnienie nadzoru inwestorskiego
Termin wykonania: czerwiec 2020 r.