Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od ul. Knurowskiej do granicy Miasta w Gliwicach

Zadanie: Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od ul. Knurowskiej do granicy Miasta w Gliwicach

Inwestor: Miasto Gliwice
Wykonawca: Eurotech Sp. z o.o., ul. Hagera 41, 41-800 Zabrze
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru
Termin wykonania: grudzień 2020 r.