Budowa systemu odwodnieniowego niecki bezodpływowej tzw. Niecki Montometu w Piekarach Śl. i Bytomiu Etap I i Etap II

Zadanie: Budowa systemu odwodnieniowego niecki bezodpływowej tzw. Niecki Montometu w Piekarach Śl. i Bytomiu Etap I i Etap II

Inwestor: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom

Wykonawca: RPM Spółka Akcyjna, Niegolewskich 7, Lubliniec
Pełnienie nadzoru inwestorskiego
Termin wykonania: czerwiec 2023 r.