Budowa i przebudowa dróg lokalnych w Biskupicach

Budowa i przebudowa dróg lokalnych w Bikupicach z podziałem na części.

Część 1 - Budowa łącznika ul. Kossaka z ul. Drzymały

 

Zamawiający:

Miasto Zabrze - Miejski Zarząd Dróg, ul. Kasprowicza 8, 41-803 Zabrze

Wykonawca:

FIL-BUD Spółka z o.o., ul. Sikorskiego 115A, 44-103 Gliwice

Inspektor nadzoru Inwestorskiego:

Inwestycje Budownictwo Handel "Inwest-Complex" Spółka z o.o., ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

Termin realizacji: do 10.12.2024 r.

Zakres zadania:

Budowa drogi ul. Kossaka w zakresie

 • budowa jezdni na d,ługości ok. 155 m, szerokości 6,0 m (od skrzyżowania z ul. Puszkina do skrzyżowania z ul. Drzymały) z nawierzchni asfaltowej (KR2)
 • budowa 9 szt. miejsc postojowych na działce 473/65
 • budowy chodnika po stronie północnej ulicy Kossaka na długości ok. 155 m z kostki betonowej
 • budowy pobocza o szerokości 0,75 m z kruszywa
 • przbudowy skrzyżowania ul. Kossaka z ul. Drzymały
 • budowy zjazdów indywidualnych
 • budowy i przebudowy odwodnienia DN 300 na długości ok. 80 m
 • budowy nowego oświetlenia ulicznego typu LED
 • zabezpieczenie sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej

Budowa chodnika w ul. Drzymały w zakresie

 • budowy chodnika o szer. 2,00 m po stronie wscodniej ul. Drzymały długości ok. 256 m na odcinku od ul. Bytomskiej do parkingu szpitalnego
 • przebudowy oświetlenia ulicznego
 • przebudowy sieci elektroenergetycznej
 • przebudowy zjazdów publicznych
 • usunięcia drzew i krzewów