Budowa Drogi Śródmiejskiej na odcinku od Obwiednia Południowa w Rybniku do Węzła Śródmiejskiego.

Zadanie: Budowa Drogi Śródmiejskiej na odcinku od Obwiednia Południowa w Rybniku do Węzła Śródmiejskiego.

Inwestor:

Miasto Rybnik

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo usług Technicznych „INTERCOR” Spółka z o.o. Zawiercie

Koordynator czynności nadzoru inwestorskiego

Termin wykonania: 31.07.2019