Budowa drogi S1 Pyrzowice – Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. „Pyrzowice” – w. „Lotnisko”

Zadanie: Budowa drogi S1 Pyrzowice – Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. „Pyrzowice” – w. „Lotnisko”

Inwestor: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Wykonawca: konsorcjum firm Rubau Polska i Construcciones Rubau
Pełnienie funkcji Konsultanta
Termin wykonania: październik 2021 r.