Zadanie: Rozbudowa Delegatury NIK w Katowicach

Inwestor: Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Katowicach
Termin realizacji: 2005 – 2007
Pełniona funkcja: Nadzór Inwestorski

Zakres:

  • rozbiórki istniejących obiektów
  • budowa obiektu administracyjno-biurowego
  • powierzchnia użytkowa - 1.840 m2
  • kubatura - 6.900 m3
  • zagospodarowanie terenu - 2.396 m2
  • przebudowa sieci uzbrojenia terenu
  • modernizacja elewacji istniejącego budynku Delegatury NIK


powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol