Zadanie: Adaptacja budynku Biblioteki Donnersmarcków dla potrzeb Filharmonii w Zabrzu

Gmina Miejska Zabrze, ul.Powstańców Śl.5-7

31.07.2007- 11.12.2008 – Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego dla Kontraktu pn.: Adaptacja budynku Biblioteki Donnersmarcków dla potrzeb Filharmonii Zabrzańskiej, etap I

Wykonanie czynności adaptacyjnych budynku znajdującego się w strefie nadzoru konserwatorskiego , polegających na wyburzeniu stropu żelbetowego nad salą koncertową i wykonanie nowego o konstrukcji stalowej , rozbiórkach fragmentów balkonu widowni , stropów, wewnętrznych ścian piwnic, wymianie pokrycia dachowego wraz wykonaniem przyłącza do sieci cieplnej oraz instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.


powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol