Zadanie: Budynek PET Centrum Onkologii w Gliwicach

Centrum Onkologii –Instytut im.M.Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul.Wybrzeże Armii Krajowej 15

15.11.2007- 31.12.2008 – Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad realizacją zadania:

  • Uruchomienie Ośrodka PET w Centrum Onkologii Instytucie im.M.Skłodowskiej –Curie Oddz. w Gliwicach
  • Wykonanie konstrukcji budynku PET wraz z łącznikiem oraz wyposażeniem w infrastrukturę niezbędną do pracy specjalistycznych urządzeń medycznych

  • powrót
    Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol