Zadanie: Budowa zakładu produkcyjnego ECOPHON w Gliwicach, ul. Okrężna 16

SGCPP Sp. z o.o. Gliwice, u-l.Okrężna 16

21.11.2007 – 01.01.2009 - Usługi konsultingowe w zakresie nadzoru i obsługi inwestorskiej w związku z realizacją: Budowy Zakładu Produkcyjnego Ecophon na terenie będącym własnością zakładu SGCPP w Gliwicach.

Budowa hali produkcyjnej i magazynowej oraz budynku biurowego wraz z kompletem instalacji.
Kotłownia gazowa, stacja transformatorowa, stacja gazowa redukcyjno-pomiarowa.
powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol