Zadanie: Renowacja poprzemysłowej strefy Nowe Gliwice

Inwestor: Urząd Miejski Gliwice – Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
Termin realizacji: 2005 – 2007
Pełniona funkcja: Inżynier Kontraktu

Zakres:

  • modernizacja czterech budynków byłej Kopalni Gliwice objętych ochroną konserwatorską na potrzeby administracyjno-biurowe i dydaktyczne
  • powierzchnia użytkowa - 21.000 m2
  • kubatura - 80.000 m3
  • rekultywacja i rewitalizacja terenu o powierzchni 15,86 ha – 10.254 m2 dróg wewnętrznych, 17.840 m2 parkingów, 28.000 m2 terenów boisk i zieleni
  • budowa i przebudowa sieci uzbrojenia terenu


powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol