Zadanie: Przebudowa dróg najazdowych wraz z podniesieniem wiaduktu nad torami J.S.K. Sp. z o.o. w ciągu DW Nr 933 ul. Pszczyńska w Jastrzębiu Zdroju

Inwestor: Miasto Jastrzębie Zdrój

Wykonawca: SKANSKA S.A. o/Katowice

Pełnienie obowiązków Kierownika Projektu realizującego zadanie pn.: „Przebudowa dróg najazdowych wraz z podniesieniem o 5,5 m wiaduktu (strona północna) nad torami J.S.K. sp. z o.o. w ciągu DW 933 ul. Pszczyńska w Jastrzębiu Zdroju”

Termin realizacji: 30.04.2013 r.
powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol