Zadanie: Budowa mostu na rzece Nysa Kłodzka w ciągu DK 94 w Skorogoszczy

Inwestor: GDDK i A Oddział w Opolu
Termin realizacji: 2004 – 2006
Pełniona funkcja: Nadzór Inwestorski

Zakres:

  • budowa dwuprzęsłowego podwieszonego mostu pylonowego w konstrukcji stalowej, ze sprężoną płytą pomostu o długości 124,77 m
  • budowa dojazdów do obiektu na długości 631,50 m
  • przebudowa sieci uzbrojenia terenu
  • wzmocnienie brzegów rzeki, nasypów i wałów przeciwpowodziowych
  • rozbiórka istniejącego mostu


powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol