Zadanie: Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Mała Panew w m. Kolonowskie, gm. Kolonowskie

NAZWA KONTRAKTU:

„Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Mała Panew w miejscowości Kolonowskie, gm. Kolonowskie”

INWESTOR:

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu ul. Katowicka 39 45-061 Opole

WYKONAWCA:

Zakład Usług Hydrotechniczno-Melioracyjnych Wojciech Ferenc ul. Kolejowa 1-82 46-040 Ozimek

NADZÓR INWESTORSKI:

Inwestycje Budownictwo Handel „Inwest-Complex” Sp. z o.o ul. Góry Chełmskiej 15 44-100 Gliwice

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:

Data podpisania Umowy z Wykonawcą: 26.07.2017 r.
Data rozpoczęcia robót: 26.07.2017 r.
Data zakończenia robót wg Umowy: 31.10.2017 r.
Rzeczywista data zakończenia robót: 24.10.2017 r.

Zakres Kontraktu obejmował:

• Rozbiórka istniejącego wału
• Wykonanie nowego wału
• Uszczelnienie korpusu wału poprzez wykonanie przesłony filtracyjnej
• Umocnienie skarpy wału od strony odwodnej materacami siatkowo-kamiennymi
• Wybudowanie drogi serwisowej
• Humusowanie i obsiew skarpy wału


powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol