Zadanie: Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry „RATAJE” w mieście Brzeg, woj. Opolskie

NAZWA KONTRAKTU:

„Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry „Rataje” w mieście Brzeg woj. Opolskie”

INWESTOR:

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu ul. Katowicka 39 45-061 Opole

WYKONAWCA:

Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9 01-518 Warszawa

NADZÓR INWESTORSKI:

Inwestycje Budownictwo Handel „Inwest-Complex” Sp. z o.o ul. Góry Chełmskiej 15 44-100 Gliwice

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:

Data podpisania Umowy z Wykonawcą: 8.07.2016 r.
Data rozpoczęcia robót: 13.07.2016 r.
Data zakończenia robót wg Umowy: 31.05.2017 r.
Rzeczywista data zakończenia robót: 31.05.2017 r.

Zakres Kontraktu obejmował:

• Wykonanie wału przeciwpowodziowego
• Mobilny system ochrony przeciwpowodziowej
• Odwodnienie zawala z wód powierzchniowych przepustami
• Wykonanie bramy wodnej
• Wykonanie dróg eksploatacyjnych
• Ubezpieczenie skarp koryta rzeki materacami kamiennymi i narzutem kamiennym
• Przebudowa kolektorów kanalizacji deszczowej
• Przebudowa kolektora sanitarnego
• Zabezpieczenie kabli teletechnicznej


powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol