Zadanie: Budowa obwodnicy Ustronia

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Termin realizacji: 2004 – 2005
Pełniona funkcja: Inżynier Kontraktu

Zakres:

  • budowa drogi klasy G długości 2,204 m
  • budowa trzech mostów o długościach od 8,80 do 15,90 m
  • budowa przejścia podziemnego dla pieszych o długości 23,93 m
  • montaż ekranów akustycznych o powierzchni 4.300 m2
  • budowa przepustów o łącznej długości 210 m
  • przebudowa obiektów infrastruktury kolejowej
  • przebudowa infrastruktury technicznej


powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol